Produkter mot skadedjur
PriceRunner Köpskydd


Djurskrämma med vatten (415)

Ny förbättrad version.

Skydda dammar, gräsmattor, rabatter och plantor från störande fåglar och djur. Skrämmer skrämmer bort de flesta fåglar, hundar, katter, rådjur samt vildsvin mm. Rörelsedetektorn upptäcker djuren och sprutar en 5-sekunders vattenstråle som avskräcker fåglar och djur. Täckningsområde kan justeras upp till 10 meter och i 120 graders båge, vilket skapar en skyddad zon på över 100 m2.

Så här fungerar den:

Läs instruktionerna.

Lossa skruvarna på batteriets hölje, ta bort batteriluckan och sätt i 4 x AA-batterier. Sätt tillbaka locket.

Sätt munstycket på toppen av sensorn, skruva fast den försiktigt men noga.

Sätt fast förlängning på botten av rörelsesensorn för att avskräcka större skadedjur.

Har du bara hundar, katter och fåglar ansluter du rörelsesensorn direkt till den spetsiga bottenenheten, se till att skruva åt ordentligt för att undvika läckor.

Tryck försiktigt ner djurskrämman i marken på önskad plats. Var noga med att ni inte trycker på rörelsesensrenheten.

Var noga med rörelsesensorn är vågrätt och pekar i riktning mot det område som du önskar skydda. Var även noga med att inget skymmer rörelsesensorn så som träd och buskar.

Här ska den stå

Anslut trädgårdsslangen till djurskrämman (men sätt inte på vattnet).

Vrid ratten för att testa rörelsesensorn (på baksidan av enheten) helt medurs och vifta handen framför sensorn då skall ventilen öppnas och klicka till och sedan stänga igen efter fem sekunder.

Testa täckningen av rörelsesensorn genom att vrida ratten på baksidan av enheten. 0 är avstängd och 9 kommer att känna rörelsen cirka 10 meter framför av rörelsesensor.

Kontrollera täckningsområdet genom att gå framför av rörelsesensorn tills du hör ett klick justera enligt ovan för att öka eller minska storleken på den skyddade zonen.

Djurskrämmans täckning är bågformad.

Ställ in bredden på denna båge genom att skjuta de två gröna spakarna till vänster och höger. Skrämman växlar automatiskt riktning när tråden träffar en av spakarna.

Sätt på vattnet och gå framför skrämman/rörelsedetektorn för att testa.

Ny förbättrad version av art nr 414

i lager
579,00 kr