Virkon S 5 g x 50 tabl (69121)

  • Dokumenterad effektiv mot virus, bakterier och svampar
  • Effektivt på porösa ytor, i hårt vatten, vid låga temperaturer och med organiska ämnen
  • Idealiskt för desinfektion av djurstallar, ytor, utrustning och vattenledningssystem samt luftdesinfektion

Virkon S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier, svamp och sporer.

Virkon S kan användas i djurstallar, växthus, kläckerier, djurkliniker, potatislager, transportfordon m.m. och till föremål i anslutning härtill t ex vid stöveldesinfektion och desinfektion av fiberoptiska instrument. Virkon S används också vid luft- och vattendesinfektion och till desinfektion av djur.

Effekt

Virkon S innehåller sulfaminsyra, äppelsyra, kaliumpersulfat, natriumklorid, natriumhexametafosfat, anjontensid samt färgämne och parfym. Virkon S har effekt på alla kända virusfamiljer, som påverkar djur och människor.

Virkon S verkar genom att tränga in i mikroorganismerna och förstöra arvsanlagen. Detta medför att en mycket effektiv desinfektion erhålles.

Virkon S har effekt mot virus som förorsakar t ex Aujeszkys sjukdom, Newcastlesjuka, mul- och klövsjuka, rabies och dessutom mot bakterier och svamp, såsom jäst och mögel. Virkon S har också effekt mot virus som orsakar bl.a. virusabort, virusarterit och hästinfluensa samt bakterier som förorsakar kvarka. Virkon S dödar också virus som förorsakar leukos hos nötkreatur.

Användning

Virkon S är lätt att använda. Pulvret är lättlösligt i vatten. I Virkon S finns tillsatt en färgindikator som gör att lösningen blir ljusröd. När färgstyrkan bleknar avtar lösningens effekt och man bör göra i ordning en ny lösning. Genomsnittlig hållbarhet efter en upplösning av pulvret är ca 7 dagar.

Tiden är beroende av lagringstemperaturen och eventuella tillkommande orenheter i samband med tillredning. Virkon S löses i vatten enligt doseringsanvisningen och sprutas ut med ryggspruta, högtryckstvätt med lågt tryck eller annan lämplig utrustning. Vid användning av högtryckstvätt med injektor måste denna kunna ställas in på minst 12% men helst 20%, annars måste brukslösningen blandas i kar eller tunna och sugas upp direkt med tvättaggregatet. Åtgång vid stalldesinfektion är 0,2–0,3 lit/m² behandlad yta, vid användning av 1 %-ig brukslösning.

1 tablett löses i en sprayflaska med en halv liter vatten till en 1 %-ig lösning för desinfektion av t ex undersökningsbord, laboratorieutrustning, hund-, katt-, kanin- och fågelburar, verktyg samt övrig utrustning kring djuren. Även lämplig att använda för sprayning av stövlar och andra skodon vid stallingången.

Vid användning på plast- och gummimattor sköljes ytan efter avslutad desinfektion för att undvika bildning av vita fläckar efter upptorkning.

Virkon S kan också spridas genom dimning.

Observera: All desinfektion skall föregås av rengöring med högtryckstvätt eller rotborste och vatten. Virkon S kan lösas upp till 6,5 % i 20°C vatten.

Utblandad lösning bör ej vara i permanent kontakt med mjuka metaller som t.ex. aluminium, koppar eller mässing pga. risk för korrosion. Känsliga ytor och sprayutrustning sköljes efter användning.

I pulverform är Virkon S irriterande på hud och ögon. Använd skyddshandskar vid tillredning av brukslösning. I upplöst form, vid sporadisk användning, behövs ingen skyddsutrustning, men användning av handskar rekommenderas som vid allt våtarbete där kemikalier används.

Förvaring

Torrt vid rumstemperatur.

Hållbarhet

Tillredd lösning skall förbrukas inom 7 dagar.

Endast för yrkesmässigt bruk

Bifogade dokument

View FileInstruktion    Size: (140.24 KB)
View FileSäkerhetsdatablad    Size: (46.38 KB)
i lager
299,00 kr