Produkter mot skadedjur
PriceRunner Köpskydd


K-Othrine® Partix™ - NYHET (koth2)

Kommer in i början av april 2020

Använda var

Inomhus Industribyggnad Offentlig byggnad Utomhus

Kontrollera vad

Husfluga Getingar Amerikansk kackerlacka Tysk kackerlacka Vägglöss Dosering och besprutning

Använd skyddshandskar och skyddskläder. Tvätta händer och exponerade hudområden efter användning. Ta av kontaminerade kläder. Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Var uppmärksam på varningsfraser och symboler som anges i märkningen.

Hämta mer information här: https://www.environmentalscience.bayer.se/skadedjursbekampning/produkter/k-othrine-partix

i lager
1 119,00 kr