Produkter mot skadedjur
PriceRunner Köpskydd


Maxforce Q myrdosa (320304)

  • Klarar svartmyror
  • Utformad för utrotning av myrbon
  • Bekväm, diskret, långsiktig kontroll
  • Kan användas både inom- och utomhus

Maxforce ® LN är en myrdosa med ett bete färdig att använda och har framställts speciellt för bekämpning av svarta myror. Myrdosornas bete innehåller socker och honung hopsatt med den aktiva substansen imidakloprid som ingår i den särskilda betesmatrisen som lockar myrorna att livnära sig på det och myrorna tar betet med sig hem till kolonin. Utrotning av boet kan förväntas inom 7-14 dagar efter behandlingen beroende på hur stor kolonin är.

Inom- och utomhusbruk

Myrdosorna kan användas i och omkring bostäder, kommersiella och industriella lokaler, simhallar, swimmingpooler, terrasser, uteplatser och gångstigar. Maxforce ska placeras i horisontellt läge där myror ses söka föda. Inomhus kan spår efter myror ofta ses nedanför dörrar, fönster, i sprickor och skrevor. då betet finns i dosan så är det idealiskt för känsliga områden. Var dock uppmärksam på att placera ut dosorna utom räckhåll för barn och husdjur.

Doseringsmängd

Använd 1-4 myrdosor per myrbo. Lägg ut myrdosorna bredvid där myrorna söker mat så att betet kan tas med tillbaka till boet. Om du inte vet var boet finns, placera ut 1-4 dosor/5 m².

Aktiv ingrediens

Imidakloprid 0,05 vikt-%

Bekämpningsmedel Klass 3 
Reg nr 4925

Använd alltid bekämpningsprodukter med respekt och följ instruktionerna som medföljer produkten.

Bifogade dokument

View FileSäkerhetsdatablad    Size: (145.69 KB)
i lager
29,00 kr