Produkter mot skadedjur
PriceRunner Köpskydd


Myrr D 250 g (38089110)

Denna produkt heter visserligen ”MYRR” men det är ett lika bra medel för andra kryp. Den verksamma beståndsdelen är 0,005 vikt-% deltametrin vilket är samma som i andra bekämpningsmedel för olika kryp.

Vid spridd förekomst strö ut en sträng av Myrr där insekterna passerar och pudra på platser där de uppehåller sig. Använd med fördel där det ej är lämpligt att använda flytande medel såsom kring elektriska apparater.

När du använder mot myror

När myror vill komma in i huset

Strö ut en ca 10 cm bred sträng av Myrr vid husgrunden. Bästa effekt uppnås vid torrt och vackert väder. Börja gärna med Myrr tidigt på våren. Då hinner inte myrorna etablera gångstråk.

Myror i stack

Pudra en sträng runt stacken och på myrornas gångstråk. För total utrotning fordras att pudret blandas i stacken.

Utrota inte myrorna i onödan: Även myror fyller en funktion i naturen. De håller rent och är föda för t ex fåglar och igelkottar.

Utrota därför inte hela myrstacken i onödan.

Observera att denna produkt är hållbar i 5 år från produktionsdatum som finns stämplad på förpackningen.

Aktiva ingredienser

Deltametrin 0,05 vkit-%
Talk

Bekämpningsmedel Klass 3
Reg nr 4668 

Använd alltid bekämpningsprodukter med respekt och följ instruktionerna som medföljer produkten.

Bifogade dokument

View FileNär kan man använda produkten?    Size: (157.62 KB)
View FileSäkerhetsdatablad    Size: (57.75 KB)
i lager
95,00 kr