Produkter mot skadedjur
PriceRunner Köpskydd

Rådgivaren

Du är här: Rådgivaren > Bi, Bin

Bi, Bin

Bin har en lång snabel som gör att de kan suga nektar från blommor. De har antenner som består av 13 segment hos hannar och 12 hos honor. Bin har, liksom alla andra steklar, två par insektsvingar. Det bakre paret är det mindre. Hos några få arter har ett kön eller en klass relativt korta vingar som gör flygning svår eller omöjlig, men de är aldrig vinglösa. Det minsta biet är Trigona minima, ett gaddlöst bi vars arbetare är omkring 2.1 mm långa. De flesta bina använder sig av sin gadd för att försvara sig, men det finns även bin med tillbakabildad gadd. Den är egentligen en omvandlad äggläggare, som förlorat sin ursprungliga användning (äggen kommer ut vid gaddens bas). Detta innebär också att endast honorna (drottning och arbetare hos sociala bin) har gadd. En del sorts bin har utvecklat extraordinära metoder för att neutralisera sina motståndare. En asiatisk art använder sin kroppsvärme för att med hjälp av kolonin värma en motståndare till döds. Källa och bilder: Wikipedia.

 

Rekommenderade skrämmor