Produkter mot skadedjur
PriceRunner Köpskydd

Rådgivaren

Du är här: Rådgivaren > Mullvad, Mullvadar

Mullvad, Mullvadar

Mullvad

Det är inte ofta man skymtar mullvaden men jordhögarna som bildas när denna skyfflar ut jord i änden av sina gångar, är desto vanligare. Djuret är litet och blir oftast inte längre än 16 centimeter. Den har en tät mörkt skimrande päls och ett naket skärt tryne som den bökar sig fram i jorden med. Mullvaden har knappt några ögon och ser ganska dåligt, vilket dock kompenseras med väldigt bra hörsel och luktsinne. De stora handliknande framfötterna med sina kraftiga klor är mullvadens främsta redskap då den gräver sig fram i jorden. Faktum är att den tillbringar i stort all av sin tid under ytan där de gräver vidsträckta tunnelsystem och letar efter föda så som maskar, larver och insekter. I Sverige finner man mullvaden framför allt i södra delarna av landet och upp till Södermanland, något som beror på att djuret föredrar slättmarker och lövskogar med lös, fuktig och bördig jord. De utgrävda gångarna där mullvaden till största delen befinner sig ligger oftast 15-25 cm under jordytan medan de tillfälliga gångarna där den letar mat är närmare markytan. Under vintern går djuret inte i dvala utan gräver sig djupare ner i marken för att hitta föda. Det lilla djuret kan med sina jordhögar på kort tid orsaka förvånansvärt stora skador på gräsmattor, trädgårdar och andra plana områden.

 

Rekommenderade skrämmor

nrnr