Produkter mot skadedjur
PriceRunner Köpskydd

Rådgivaren

Du är här: Rådgivaren > Möss, Mus, Musar

Möss, Mus, Musar

Mus

Musen är en liten gnagare som tillhör familjen råttdjur. Kroppslängden varierar mellan 4 till 13 centimeter, utan svansen inräknad. I Sverige har vi flera olika typer av möss av vilka de vanligaste är skogsmöss och husmöss. Den sistnämnda finns i hela landet även om den är något mer utbredd i övre Norrland där populationen av skogsmöss inte är lika stor som längre söderut. Husmusen har gråaktig päls, stora öron och små ögon. Det lilla djuret trivs bra i närheten av människan och letar sig gärna inomhus under årets kallare månader. Man kan även se dem i trädgårdar och på öppna ängar eller fält. Några tecken på att man har möss som inneboende är spillning, krafsljud i väggarna och söndergnagda matvaruförpackningar. Den lilla skogsmusen förekommer först och främst i nedre delarna av landet upp till Hälsingland och Bergslagen , där den trivs bäst i skogen men även i trädgårdar och ibland i ladugårdar och hus. Musen bygger ofta sitt bo under en rot, stock eller nere i marken. När den inte ligger undangömd på detta vis kan man se den springa fram i vegetationen då den utan problem tillbringar tid även i öppen terräng. Den stora skogsmusen kan man dessutom hitta ovanför marknivå. Det händer nämligen att de utöver att bygga bon på marken även huserar exempelvis i fågelholkar eller ihåliga träd. Frånsett storleken är det som skiljer den stora skogsmusen från den lilla den något mörkare färgen på ovansidan och den lite ljusare på undersidan samt den gulbruna fläcken vid strupen. Samtliga möss är skickliga klättrare och kan ta sig upp för helt lodrätta väggar om det finns minsta lilla ojämnhet att gripa tag om. De kan även klämma sig igenom öppningar som inte är mer än 3mm breda. Sitt harmlösa utseende till trots kan mössen ställa till stora bekymmer för människan då de gnager på i stort sett allting, såväl inomhus som utomhus samt sprider avföring och urin.

 

Guide till skrämmor mot råttor och möss

guideguide

Rekommenderade skrämmor