Produkter mot skadedjur
PriceRunner Köpskydd

Rådgivaren

Du är här: Rådgivaren > Rådjur

Rådjur

Rådjur

Rådjuret är ett av våra vanligaste och minsta hjortdjur med sin mankhöjd på 60-70 centimeter. Själva namnet kommer från det fornsvenska ordet radius som betyder fläckigt djur. I själva verket är dock fläckarna något som endast förekommer på ungdjuren (även kallade kid) under de första veckorna, därefter får pälsen en jämnare rödbrun eller grå färg. Ett välkänt kännetecken för djuret är även dess vita akterspegel. Rådjuret är generellt sett i vuxen ålder ett ensamlevande djur. Undantagen är då modern har sällskap av sina ungar upp till ett år efter födseln eller vid brunst. Vintertid kan man därtill se flera djur som periodvis hjälps åt att söka föda och upptäcka rovdjur. Rådjuret idisslar sin mat, den stöter upp födan och tuggar om den, för att hjälpa matsmältningen. Den föredrar lättsmält mat så som lövträd, skott av gran och tall samt örter. Gräs och andra växter med hög fiberhalt äts mer sällan. Rådjurets utbredning är idag mest koncentrerad till norra Europa, även om dess goda anpassningsförmåga gjort att den förekommer i stort sett hela världsdelen. I Sverige beräknas beståndet uppgå till ca 600 000-800 000 djur. Stora populationer har visat sig orsaka avsevärda betningsskador i exempelvis skogsbruk, trädgårdar och jordbruk samt ofta orsaka trafikolyckor.

 

 

 

 

Rekommenderade skrämmor