Produkter mot skadedjur
PriceRunner Köpskydd

Rådgivaren

Du är här: Rådgivaren > Sorkar, Sork

Sorkar, Sork

Sork

Sorken är ett litet råttliknande djur med rund och klumpig kroppsform. De små öronen syns knappt och svansen är ganska kort. Djuret är vanligt förekommande i Europa, Asien och Nordamerika där den föredrar att leva i lösa jordområden som underlättar dess byggande av underjordiska tunnlar. Det finns även sorkar som lever i gräsområden eller i träd. Några få sorkar äter maskar, insekter och andra mindre djur. De flesta av dem föredrar dock vegetabilisk föda så som nötter, bär, rötter, frukt och säd. Intagandet av det sistnämnda födoämnet har visat sig ställa till stor skada för människor, exempelvis vid skogs- och spannmålsodlingar. Precis som mullvaden kan man se tecken på att sorken varit framme genom de små jordhögar som bildas då den gräver. Sorkens högar är emellertid betydligt mindre än mullvadens. Tittar man noggrant kan man på våren, efter snön har töat bort, dessutom se små korvliknande spår efter gnagarens gångar i gräsmattan. Det finns flera olika typer av sorkar av vilka de vanligaste här i Sverige är åkersorken och skogssorken. Sommaren är vanligtvis den period som sorken får ungar under. Det är inte ovanligt att den hinner få tre till fyra kullar per sommar som generellt består av tre till sju ungar. Man har märkt att det var fjärde år förekommer extra många sorkar. Många märker av detta genom de spår som lämnas på gårdar, uthus eller i förråd. Utöver perforerande gångar i gräsmattor kan deras spillning även ställa till problem, då denna kan innehålla virus som ger upphov till infektioner, så kallad sorkfeber.

 

Rekommenderade skrämmor