Tomcat LP betesstation råtta (1342)

Lågprofil betesstation låsbar med nycklel. Denna modell har ingångarna placerade så den är lämplig att ställa i hörn och är lägre än modellen Sidewinder vilket gör att den passar bättre i trånga områden, under t.ex. rör eller maskiner och annat.

Dessa är tillverkade av amerikanska Bell Laboratories och är den högsta kvalitén som finns för betesstationer. Kan även användas att gillra slagfällor i för att undvika att t.ex. katter och barn skadas.

Dock får endast musfällor plats i denna då råttfällor är något för stora för stationen. Musfällor kan placeras 2 stycken - en från varje ingång.

i lager
307,00 kr