AquaPy EW 1 l (220352)

  • Med ett enda medel bekämpar du flygande och krypande insekter.
  • Naturlig vattenbaserad insekticid
  • Unik ”FFAST” anti-förångningsteknologi
  • Mycket allsidig i användning
  • Snabb nedbrytning

AquaPy används för bekämpning av insekter i livsmedelsindustri, produktlager och andra platser där man önskar bekämpa insekter. AquaPy är en emulsion i vatten och är klar till användning i ”ultra-låg-volym” (ULV) med lämplig aerosolutrustning. AquaPy kan spädas med vatten för ytbehandling samt varm eller kall dimbehandling.

AquaPy avdunstar långsamt, har en svag doft och innehåller pyretrum (pyretrin I och II utvunnet ur Chrysantemum cinerariafolium) som aktivt innehåll samt piperonylbutoxid som synergist.

AquaPy ger en snabbt dödande effekt och en repellerande verkan som tvingar insekterna ut från sina gömställen.

Notera att AquaPy har en stark "Knock Out" effekt men inte är långtidsverkande och är lämplig i kombination med K-Othrine.

Tips!

Blanda i 0,5 liter isopropylalkohol i 1 liter AquaPy när du bekämpar getingar. Det sätter fart.

Aktiva ingredienser

Piperonylbutoxid ren; motsv. 150 g/l teknisk p. 135 g/l 
Pyretrumextrakt varav 50% pyretriner 60 g/l

Bekämpningsmedel Klass 2 
Endast för yrkesmässigt bruk 
Reg nr 4771

Beställningar kan endast göras med organisationsnummer; vi skickar inte klass 2-produkter till privatpersoner.

Använd alltid bekämpningsprodukter med respekt och följ instruktionerna som medföljer produkten. 

Bifogade dokument

View FileInstruktion    Size: (371.09 KB)
View FileSäkerhetsdatablad    Size: (68.87 KB)
i lager
2 199,00 kr 1 999,00 kr