MyrNIX® kiselgur 200g (TAB026)

Myrnix är ett insektsmedel utan kemikalier mot myror, tvestjärtar, ängrar och andra krypande
skadeinsekter inomhus. Har även testats med framgång mot vägglöss.
Endast för inomhusbruk.
Myrnix består av ett mycket finmalet fossilt stenmjöl – en ren naturprodukt.

Myrnix är för däggdjur som ett fint pulver, men för ohyran är det sylvassa kristaller som sätter sig
i leder och förstör insektens naturliga vaxskikt.

Användning inomhus
Överallt där ohyran uppträder t.ex. i växthus, lagerlokaler och andra förvaringsutrymmen.
Myrnix kan även användas på diskbänken, i skafferiet och på andra ställen där man inte kan
eller vill använda giftiga bekämpningsmedel.

Bruksanvisning
Strö ett tunt lager Myrnix på de ställen där ohyran befinner sig och/eller längs de stråk de
använder så att ohyran kommer i kontakt med medlet.
Speciellt utsatta ställen kan vara i växthusens hörn, längs kanter, i förvaringsutrymmen, Myrnix ger effekt inom 12 – 96 timmar.

Försiktighetsåtgärder
Undvik att få Myrnix i ögonen. Om detta inträffar, skölj rikligt med vatten och kontakta läkare vid
kvarstående irritation. Undvik dammande hantering och inandning. Myrnix skall inte sprutas ut
fritt i luften. Använd inte Myrnix i närheten av bisamhällen.

Försiktighetsåtgärder för användning:
Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Insekticid klass 3 reg.nr: 4993

Deklaration
Verksam beståndsdel: Diatomit, naturlig 100 %
Förvaring: torrt
Behörighetsklass: 3
Förpackning: 150 g

i lager
129,00 kr