Feroset Tetra Stripe 2-pack (31106)

Feroset Tetra band är en kartongfälla med klisterbotten för fångst av mottfjärilar, Plodia interpunctella och Ephestia kuhniella

Klisterskivan innehåller feromoner som lockar till sig mottfjärilarna och är perfekt som förebyggande behandling och kontroll av förekomst i skåp, skafferier och andra utrymmen där livsmedel förvaras. 

OBS!

Dessa typer av fällor används för kontroll och övervakning av förekomst av mott (Plodia och Ephestia).

Ett utbrett angrepp kan inte bekämpas med fällor utan måste saneras.

Efter en sanering kan fällor återigen sättas upp för att kontrollera resultatet av saneringen och framtida förekomst.

Fällorna bör bytas ut efter 10-12 veckor beroende på inomhusklimatet. Fällorna byts även om de är täckta med insekter eller damm.  

För att undvika angrepp av mott kontrollera livsmedel som mjöl, gryn etc. som motten tycker om innan förpackningarna tas in i hemmet. 

Öppnade förpackningar bör förvaras i tättslutande burkar. Då upptäcks ett angrepp tidigt och man förhindrar spridning till andra livsmedel i hemmet.

Städning och renlighet i skåp etc. är mycket viktigt. 

Bifogade dokument

View FileInstruktion    Size: (260.76 KB)
i lager
35,00 kr