K-Othrine SC 25 1 liter (220353)

Beställningsprodukt. C:a 1 veckas leveranstid.

K-Othrine är bekämpningsmedel klass 2.
Produkten erbjuds endast för yrkesmässigt bruk.

Saknar ni behörighet för att använda K-othrine rekommenderar vi istället Myrr spray som har liknande användningsområden som K-othrine.
Myrr spray är en färdig brukslösning som får användas av alla.

Suspensionskoncentrat
Placerar sig på ytan
Låg humangiftighet
Långtidsverkande 2-4 veckor
En långtidsverkande insekticid för effektiv bekämpning av alla svenska skadeinsekter.

Används för behandling inomhus inom livsmedelsindustrin, lagerlokaler, villor eller andra platser där uppkomst av insekter och kryp har uppstått och behöver bekämpas.

Den färdiga blandningen missfärgar inte de behandlade ytorna, men kan efterlämna en svagt synlig hinna.

Aktiv substans

Deltametrin 26,3 g/l

Bekämpningsmedel Klass 2
Endast för yrkesmässigt bruk
Reg nr 5327

Beställningar kan endast av företag för yrkesmässigt användande; vi skickar inte klass 2-produkter till privatpersoner.

Använd alltid bekämpningsprodukter med respekt och följ instruktionerna som medföljer produkten.
i lager
1 999,00 kr