Schas! Fästing & Mygg 50 ml (2712)

Schas är en bredspektrum repellent mot bland annat insekter och olika myggarter som sprider malaria, gula febern och dengue men repellerar även andra inseketer som stickmyggor, knott och broms. Det minskar även risken för bett av fästing. Ska användas på mindre hudytor och högst 3 gånger per dag.

Myggmedlet ska användas med försiktighet särskilt på barn. Ej för barn under 3 år. Den aktiva substansen är mikroinkapslad saltidin, vars egenskaper i sig bland annat gör den lågabsorberande för hud.

Testresultat av Saltidin visar på ett dermalt upptag på 0,3 % och mikroinkapslingen i Optimal minskar upptaget ytterligare, så upptaget i huden är försumbart.

Mikroinkapsling ger följande fördelar

  • Hudabsorption av aktiv substans reduceras väsentligt.
  • Alstrar en konstant, reglerad och långvarig avdunstning/utsöndring av den aktiva substansen.
  • Vattenbaserad, inga lösningsmedel.
  • Minskad risk för överdosering.

Orienterade studier av Optimal påvisar

  • 100 % skydd under 8 timmar mot angrepp på hud av myggan Aedes aegypti (gula febern, dengue) och Anopheles gambiae (malaria).
  • 100 % avskräckande verkan under 6 dagar mot Aede aegypti på impregnerat bomullstyg.
  • 100 % avskräckande verkan under 6 timmar mot fästingnymf Ixodes ricinus på impregnerat. filterpapper (Tester utförda av Walborg Thorsell, Docent i experimentell parasitologi).

Bruksanvisning

Medlet ska appliceras med lätta sprayduschar på utsatta ställen. Spraya inte direkt i ansiktet utan spraya på handen och smörj in. Skonsamt mot läder, plast och konstmaterial. Förvaras i rumstemperatur.

Omskakas före användning. Optimal har dessutom en svag doft och lämpar sig därför väl för doftkänsliga personer. Optimal erhöll 2012 godkännande av Kemikalieinspektionen för skydd mot mygg, knott och broms samt reducerad risk för bett av fästing.

Innehåll

50 ml

Hållbarhet

3 år under förutsättning att produkten förvaras mörkt och svalt.

Återvinning

Tömd förpackning sköljs noga ur och lämnas i behållare för hårdplast.

Aktiva ingredienser

Saltidin 19,4 vikt-% 
Parfym < 0,1

Bekämpningsmedel Klass 3
Reg nr 4830

i lager
79,00 kr