Nemablom mot Sorgmyggor "Blomflugor" (Nema1011)

Skickas direkt av tillverkaren.

Beställ inte om de kommer till en brevlåda när det är minusgrader eller där det kan bli över 30 grader.

Nematodbehandling är ett enkelt och miljövänligt sätt att bekämpa sorgmyggor "blomflugor". Professionella odlare har i över 30 år använt sig av nematoder vid bekämpning av skadeinsekter. Nematoden Steinernema feltiae (mikroskopiskt små rundmaskar), är naturligt förekommande i Sverige.

De angriper och dödar larver till vissa skadeinsekter t ex sorgmyggor och vattenflugor, ibland kallade "blomflugor", som ofta följer med nya krukväxter eller ny jord. Sorgmyggor är naturligt förekommande i Sverige så de kan även följa med växterna in då vi tar in växter inför vintern.

Sorgmyggorna "blomflugorna" skadar växterna genom att äta på dess rötter, medan vattenflugorna inte är skadliga men kan upplevas irriterande. Nematoderna rör sig fritt i jorden, där de aktivt uppsöker sin värd genom att följa ämnen som larverna utsöndrar. Larverna angrips genom naturliga kroppsöppningar och inom loppet av några få dagar dör de. Nematoderna förökar sig inuti larven.

Efter ca 10 dagar kryper en ny generation nematoder iväg och uppsöker nya larver. Nemablom kan även användas i förebyggande syfte, då nematoderna kan ligga i dvala i jorden upp till 1 år. Nematoderna angriper ej växter, eller andra djur och är ofarliga för människor. Nemablom räcker till ca 20 krukor eller 2 kvm. Eftersom nematoderna inte klarar minusgrader, så du måste se till att de inte fryser när du får dem. Nemablom är inte godkänt i ekologisk odling Ekologisk odling På Nemaslug och Nemasys produkterna finns följande: Produkten kan användas i ekologiskt lantbruk, enligt RCE n° 834/2007. RCE n° 834/2007 är ett dokument runt ekologisk produktion i EU där man fört samman gamla regler och olika nationella regler till ett regelverk vad som accepteras inom ekologiskproduktion i EU. Regel skall också bidra till att minska hinder för ekologiska varor och tjänster och skall samtidigt göra import från tredje land möjligt om de uppfyller 834/2007. Behandla med Nemablom Blanda innehållet med 1 l kallt vatten.

Jorden måste vara fuktig innan behandling. Rör om nematod/vattenblandningen ofta, nematoderna sjunker annars till botten. Vattna ut ca ½ dl till varje kruka som ska behandlas. Vid omplantering bör alla krukväxter behandlas med nematoder mot blomflugor. Förpackningen räcker till 15 - 20 medelstora krukor eller ca 2 kvm. Produktförvaring Nemablom har en hållbarhet på 1 år om förpackningen förvaras svalt (dock inte minusgrader). I rumstemperatur håller förpackningen ca 3 månader. Hållbarheten i försluten förpackning är densamma även om förpackningen har öppnats.

Nematoderna dör om de utsätts för solljus, uttorkning, minusgrader eller temperatur över +30°C.

i lager
79,00 kr