SNIP MYRDOSA 4-pack (606203)

Bra pris här!
ABSOLUTA STORSÄLJAREN!

Snip Myrdosa bekämpar de myrarter som är vanligast inomhus; svartmyran (Lasius niger) och stackmyran
(Formica rufa).

Myrdosan fungeras också mot andra krypande insekter, t ex silverfisk, som ibland massförökas och blir en plåga. Snip Myrdosa innehåller socker som drar till sig myrorna. I betet finns också azametifos, som är ett effektivt gift mot myror. Myrorna tar med sig medlet till boet och delar med sig av födan till drottningen, yngel och till och med andra myror. På så sätt kommer man åt hela myrsamhället.

Användning
Tryck ut det antal myrdosor som ska användas. Placera myrdosorna där myrorna ses eller kommer in i huset. För att dosan ska ligga still på underlaget medföljer häftkuddar. Använd flera doser vid kraftiga angrepp och placera ut dem på olika ställen i och omkring huset.
Bäst verkan får man genom att behandla så tidigt som möjligt, dvs så snart myrorna upptäcks.
Snip Myrdosa kan användas såväl i bostaden som kring huset. Garage, förråd och växthus är andra lämpliga ställen.
Snip Myrdosa är klar att använda och enkel att placera. Man behöver aldrig komma i kontakt med den aktiva substansen eftersom betet ligger skyddat inne i dosan. Betet håller sig fräscht och torkar inte. Effekten finns kvar så länge det finns bete kvar i dosan.
Deklaration
Verksam beståndsdel: Azametifois 1 vikt-% (10 mg / dosa).
Särskilda miljörisker: Mycket giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Bekämpningsmedelsklass: 3.
Förpackningar: 4 dosor.
Hållbarhet: 2 år.
Tillverkare och registreringsinnehavare: Novartis Sverige AB, veterinärmedicin.
i lager
139,00 kr 125,00 kr