Provado Care Pinnar (81755566)

Provado Care är verksam mot bladlöss, vita flygare, trips (dock inte amerikansk blomtrips), ullöss samt olika arter av sköldlöss på prydnadsväxter.
Produkten verkar systemiskt och sprider sig med växtsaften ut i växtens alla delar där bladlöss och andra sugande och gnagande skadeinsekter bekämpas.

Fördelar
Systemiskt verkande.
Försiktighetsåtgärder för användning
Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Gällande föreskrifter
Registreringsnamn: Provado Care

Registreringsnummer: 4912

Använda var
Krukväxter
Komposition
Syntetiskt
Kategori
Insektsmedel
Flygande insekter
Krypande insekter
Syfte
Bekämpa
Typ
Tablett
Innehåll/mängd
20 x 2 g
Aktiva ingredienser
Acetamiprid 40g/kg (50 mg per pinne)
NPK 10-7-9, klorfattigt
i lager
109,00 kr